Jardunaldi semi-presentziala: Arrisku-egoeretan jarduteko aholkuak jendeari irekitako saltokietan - CECOBI